Blog

Blokowanie kont przedsiębiorców jest coraz częstsze.

Instytucje walczące z nadużyciami finansowymi i wyłudzeniami skarbowymi od 2017 mają do dyspozycji skuteczne narzędzie - System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej i możliwość blokowania pieniędzy znajdujących się na rachunkach przedsiębiorców. Jak pokazują statystyki, korzystają z tego narzędzia coraz częściej.

Czym jest STIR?

System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej jest narzędziem, które przetwarza informacje przekazywane przez banki i kasy oszczędnościowe, dotyczące rachunków i transakcji wykonywanych przez przedsiębiorców. Wprowadziła go ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (Dz.U. 2017, poz. 2491, nazywana popularnie ustawą STIR). Zgodnie z nowymi zapisami Szef Krajowej Administracji Skarbowej otrzymuje informacje o transakcjach i kontach przedsiębiorców, które są następnie analizowane pod kątem ewentualnych wyłudzeń skarbowych. W razie podejrzeń, że takie wyłudzenie ma miejsce, konta są blokowane na 72 godziny, a w wyjątkowych przypadkach na 3 miesiące. W 2018 roku zablokowano w ten sposób 39 kont, na kwotę 10 mln zł. W tym roku jest ich znacznie więcej. W okresie do czerwca 2019 blokada dotknęła aż 192 rachunki bankowe (na ok. 25 mln zł). Od września 2019 system stanie się jeszcze skuteczniejszy. Wszystko za sprawą „białej listy” rachunków bankowych - numerów kont, na które kontrahenci będą dokonywali wpłaty za faktury. Każdy przedsiębiorca będzie musiał je podać na potrzeby Urzędu Skarbowego. Pozwoli to łatwiej powiązać transakcje z danymi z JPK.

Jakie są zagrożenia związane ze stosowaniem ustawy STIR?

Niebezpieczeństwem dla przedsiębiorców jest możliwość zablokowania środków finansowych nawet na 3 miesiące i spowodowane tym trudności z utrzymaniem płynności finansowej. STIR automatycznie wyłapuje podejrzane transakcje, ale ocena, czy faktycznie są one wyłudzeniami należy do pracowników skarbówki. Jak zwykle w takich sytuacjach pojawia się pytanie o staranność dokonywanej analizy i przypadki, gdy ocena okaże się błędna, a przedsiębiorca (mimo tego) będzie musiał ponieść jej konsekwencje.

Business Lantern TAX

Jesteśmy częścią
grupy FPD

FPD SP. Z O.O.
ul. Żurawia 5, 25-653 Kielce
NIP: 6572837794
KRS: 0000339502
REGON: 260335667