Blog

Split payment - mechanizm podzielonej płatności

Od 1 listopada 2019 r. obowiązujące obecnie szczególne rozwiązania rozliczania podatku VAT, czyli mechanizm odwrotnego obciążenia oraz mechanizm odpowiedzialności podatkowej nabywcy (w obecnej formie), będą zastąpione stosowanym obligatoryjnie mechanizmem podzielonej płatności (split payment).

Zmiany oznaczają nowe obowiązki dla przedsiębiorców.

Każdy przedsiębiorca wystawiający fakturę na sprzedaż usług lub towarów objętych obligatoryjnym split payment będzie musiał oznaczyć to na dokumencie. Brak adnotacji „mechanizm podzielonej płatności” może go kosztować 100% kwoty podatku wykazanego na fakturze.

Również nabywca będzie zobowiązany podporządkować się nowym przepisom. Dokument sprzedaży wystawiony z adnotacją „split payment” będzie musiał zostać uregulowany z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności. Jeżeli nabywca zapłaci całą kwotę sprzedawcy, bez przekazania kwoty VAT na odrębne konto, wówczas również musi się liczyć z sankcjami. Przede wszystkim będzie zmuszony do zapłaty 100% kwoty podatku VAT, którego nie uiścił sprzedawca. Poniesione koszty nie będą mogły również zostać odliczone w ramach kosztów uzyskania przychodu.

Obowiązkowy split payment będzie stosowany w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług wymienionych obecnie w załączniku nr 11, 13 i 14 ustawy o VAT. Obejmie także transakcje, których przedmiotem są m.in. węgiel i produkty węglowe, części i akcesoria do pojazdów silnikowych, kamery cyfrowe, czy komputery.

Wprowadzenie zmian nastąpiło ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1751).

Zgodnie z ww. nowelą, obligatoryjnym stosowaniem mechanizmu podzielonej płatności zostaną objęte płatności w tzw. relacjach B2B, a dotyczące faktur dokumentujących transakcje, których jednorazowa wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty (to kwota po przekroczeniu której występuje obowiązek dokonania płatności przelewem bankowym) i w których wskazano transakcje dotyczące towarów lub usług, wymienionych w dodawanym załączniku nr 15. Natomiast transakcje opiewające na kwoty poniżej 15 000 zł będą podlegały rozliczaniu na ogólnych zasadach. Zatem część transakcji (te poniżej 15 000 zł) objętych obecnie odwrotnym obciążeniem nie zostanie objęta obowiązkiem rozliczania w mechanizmie podzielonej płatności. W zakresie takich transakcji nabywca może jednak zastosować mechanizm podzielonej płatności na zasadzie dobrowolności.

Elementem identyfikującym obowiązkowe zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności do danej transakcji będzie odpowiednia informacja zamieszczona na fakturze, tj. "mechanizm podzielonej płatności".

Należy dodać, że zarówno w modelu dobrowolnym, jak i obowiązkowym możliwe będzie opłacanie z rachunku VAT, nie tylko podatku VAT - jak to ma miejsce obecnie - ale również innych należności, czyli podatków dochodowych, akcyzy, cła oraz składek ZUS.

Nowy wykaz towarów i usług objętych split payment.

Obowiązek stosowania tego mechanizmu będzie dotyczył wyłącznie konkretnych towarów i usług, enumeratywnie wymienionych w dodawanym do ustawy o VAT załączniku nr 15. Z załącznika tego wynika, że obowiązkowy split payment będzie stosowany w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług wymienionych obecnie w załączniku nr 11, 13 i 14 ustawy o VAT, a także obejmie:

TOWARY:

 • węgiel kamienny,
 • węgiel brunatny (lignit),
 • koks i półkoks z węgla kamiennego i brunatnego (lignitu) lub torfu; węgiel retortowy,
 • brykiety i podobne paliwa stałe z węgla kamiennego,
 • brykiety i podobne paliwa stałe z węgla brunatnego (lignitu),
 • komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych, Uwaga! W załączniku nr 11 pozycja ta obejmuje: przenośne maszyny do automatycznego przetwarzania danych, o masie <= 10 kg, takie jak: laptopy i notebooki; komputery kieszonkowe (np. notesy komputerowe) i podobne - wyłącznie komputery przenośne, takie jak: tablety, notebooki, laptopy,
 • akumulatory elektryczne i ich części,
 • części do silników spalinowych wewnętrznego spalania, o zapłonie iskrowym, z wyłączeniem części do silników lotniczych,
 • aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe, Uwaga! W załączniku nr 13 pozycja ta obejmuje aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe - wyłącznie cyfrowe aparaty fotograficzne.
 • wiązki przewodów zapłonowych i innych przewodów, w rodzaju stosowanych w pojazdach samochodowych, statkach powietrznych lub pływających – wyłącznie wiązki przewodów zapłonowych i innych przewodów, w rodzaju stosowanych w pojazdach samochodowych,
 • świece zapłonowe; iskrowniki; prądnice iskrownikowe; magnetyczne koła zamachowe; rozdzielacze; cewki zapłonowe,
 • silniki rozrusznikowe oraz rozruszniki pełniące rolę prądnic; pozostałe prądnice i pozostałe rodzaje wyposażenia do silników spalinowych,
 • sprzęt sygnalizacyjny elektryczny, wycieraczki do szyb, urządzenia zapobiegające zamarzaniu lub potnieniu szyb, w rodzaju stosowanych w pojazdach,
 • części pozostałego sprzętu i wyposażenia elektrycznego do pojazdów,
 • pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne oraz części i akcesoria nadwozi,
 • części i akcesoria do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowane,
 • części i akcesoria do motocykli i przyczep motocyklowych bocznych.

USŁUGI:

 • sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 • sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • pozostała sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 • sprzedaż hurtowa motocykli oraz części i akcesoriów do nich – wyłącznie sprzedaż części i akcesoriów do motocykli,
 • sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – wyłącznie sprzedaż części i akcesoriów do motocykli,
 • pozostała sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich – wyłącznie sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do motocykli.

Business Lantern TAX

Jesteśmy częścią
grupy FPD

FPD SP. Z O.O.
ul. Żurawia 5, 25-653 Kielce
NIP: 6572837794
KRS: 0000339502
REGON: 260335667